Zakończyła się przebudowa 700-metrowego odcinka drogi Banie – Rów. Inwestycja obejmowała również modernizację trzech przepustów drogowych i kosztowała łącznie prawie 1,8 mln złotych. Warto dodać, że 50% wartości zadania sfinansowane zostało z budżetu Państwa, dzięki skutecznej aplikacji Powiatu w programie Ministerstwa Infrastruktury, skierowanym na zadania związane z przebudową obiektów inżynierskich.

Wykonawcą robót była spółka Maldrobud z Myśliborza.