Rozpoczął się remont kładki od lat stwarzającej zagrożenie dla poruszających się nią pieszych. Od poniedziałku 8 stycznia 2018 r. przejście tą drogą jest nieczynne, a mieszkańcy Barlinka muszą poruszać się trasami alternatywnymi, mianowicie ulicą Tunelową czy też 31 Stycznia.


Prace modernizacyjne kładki pomiędzy ulicą Podwale a Kasprowicza związane są z budową obwodnicy Barlinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151. Obwodnica Barlinka, która zostanie poprowadzona po nasypie nieczynnej linii kolejowej ma poprawić układ komunikacyjny miasta i odciążyć istniejące ulice.

Inwestycja zakłada rozbiórkę starych budynków kolejowych oraz rozbiórkę i budowę szeregu obiektów inżynierskich, w tym kładki dla pieszych na przedłużeniu ul. Kasprowicza, nowych wiaduktów nad ulicami Tunelową i Ogrodową oraz przebudowę przepustu. Projekt zakłada także budowę dwóch skrzyżowań typu rondo (z ul. Św. Bonifacego i ulicami Dworcową i Fabryczną), a także budowę elementów spowalniających ruch, oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej i teletechnicznej.