Chojeńscy radni, podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, wyrazili zgodę na ustanowienie hipoteki w kwocie do 5 milionów złotych pod budynek starego kina przy ul. Bolesława Prusa 1 i 1a w Chojnie. Pieniądze z kredytu hipotecznego mają zostać przeznaczone na realizację projektu w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 


Aby projekt pod nazwą „Budowa przepompowni ścieków w m. Łaziszcze z przesyłem ścieków do m. Mętno i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Mętno z przesyłem ścieków  do m. Godków” mógł zostać zrealizowany, gmina Chojna postanowiła wystąpić o ustanowienie hipoteki na nieruchomość przy ul. Bolesława Prusa 1 i 1a w Chojnie. 

Środki pozyskane z kredytu mają zabezpieczyć finansowanie zadania, na które nie stać realizatora czyli Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie.

Część radnych z podjętej uchwały nie jest zadowolona uważając, że hipoteką nie powinny być obciążane budynki komercyjne należące do gminy Chojna, ponieważ ustanowienie jej może w znacznym stopniu przyczynić się do zaniżenia wartości obiektu w przypadku chęci sprzedaży budynku.

- Nie jesteśmy przeciwko realizacji inwestycji, ale jesteśmy przeciwko wybieraniu obiektów pod hipotekę - powiedział wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie, Radosław Stec.

W dyskusję zaangażował się także Zbigniew Hipmann, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie, który podkreślił, że jeśli radni nie podejmą uchwały dzisiaj, to przeprowadzenie inwestycji będzie musiało zostać wstrzymane.

W ostateczności za przyjęciem projektu uchwały zagłosowało 5 radny, 2 było przeciw, natomiast pozostali wstrzymali się od głosu.