Choć poprzednie władze próbowały wielokrotnie sprzedać kino, które zostało domem handlowym, dziś jak zapowiada burmistrz Barbara Rawecka nie przewiduje przeznaczania nieruchomości do sprzedaży.
Wypowiedzenie umowy dotychczasowemu dzierżawcy spowodowane jest znacznym zadłużeniem w płatności czynszu, umowa została wypowiedziana w listopadzie 2018 roku. Zapewne dla korzyści gminy dobrze by było gdyby nieruchomość została przeznaczona na działanie użyteczności publicznej z korzyścią dla mieszkańców i budżetu gminy.