Rodzinne spływy kajakowe rzeką Myślą, letnie wieczory filmowe pod chmurką, innowacyjna gra plenerowa „Wieś to plansza… wejdź do gry!”, czy międzypokoleniowe warsztaty decoupge, to tylko część z atrakcji zrealizowanych w ramach projektu Rodzinka.Rozansko.pl.


Te i szereg innych działań odbywały się w Różańsku od marca do grudnia 2017 r. w ramach unikatowego projektu zorganizowanego przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminy Dębno.

- Udział w przedsięwzięciu dał mieszkańcom możliwość aktywnego działania na rzecz swojej małej ojczyzny, przyczynił się do zacieśniania więzi rodzinnych oraz pogłębiania świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka – informuje Maciej Patynowski, inicjator przedsięwzięcia. - Z oferty zaplanowanych działań skorzystało niemal 250 osób, od juniora do seniora! Najmłodszy uczestnik miał 2 a najstarszy 81 lat.

Projekt skupiał się na trzech zasadniczych filarach:
  • wspieranie (pomoc rodzicom/opiekunom w rozwiązywaniu doraźnych jak i nawarstwiających się problemów wychowawczych, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne itp.),
  • angażowanie (inspirowanie do działania, podejmowania inicjatyw oddolnych na rzecz lokalnej społeczności, dbanie o wspólną przestrzeń itp.),
  • integracja (zacieśnianie więzi rodzinnych, zmniejszanie dystansu międzypokoleniowego, działania na rzecz wspólnego spędzania czasu itp.).

Na projekt Rodzinka.Rozansko.pl złożyła się bogata oferta działań silnie osadzonych w lokalnej specyfice, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, wynikiem spotkań i konsultacji z rodzinami oraz osobami działającymi na rzecz społeczności Różańska.

55 osób wzięło udział w rodzinnych spływach kajakowych, 49 osób zgłębiało artystyczną technikę decoupage, 43 uczestniczyły w nowatorskiej grze plenerowej, której „planszą” była cała wieś Różańsko, a kolejne 37 osób rywalizowało o puchar mistrza wędkowania. W ramach projektu odbyły się także trzy letnie wieczory filmowe pod chmurką, Wielki Piknik Rodzinny, czy akcja społeczna rodzinnego sadzenia róż (339 sadzonek!) nawiązująca do 70-rocznicy nadania wsi Różańsko polskiej nazwy (co stało się w 1947 roku).

Mieszkańcy Różańska poza uczestnictwem w poszczególnych działaniach sami mogli sprawdzić się jako organizatorzy. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu projektu rodzinne grupy inicjatywne samodzielnie zorganizowały 15 małych przedsięwzięć za łączną kwotę niemal 10 tys. złotych. Były to m.in.: konkurs plastyczny z okazji Święta Flagi, wycieczka edukacyjna do rezerwatu Długogóry, rodzinne zawody piłki nożnej, odmalowanie trzech pomieszczeń szatni piłkarskiej, budowa wiejskiego grilla, rajd rowerowy na zakończenie lata, andrzejkowe spotkanie integracyjne, czy turniej tenisa stołowego.

- Partnerem technicznym naszego projektu było Stowarzyszenie Koło Chłopów Wiejskich, którego utworzenie (przed dwoma laty) jest efektem jednego z wcześniej realizowanych w Różańsku projektów. – dodaje Maciej Patynowski. – Choćby na tym przykładzie widać, że podejmowane przez nas działania przynoszą trwałe i pozytywne zmiany.