Dajmy się porwać atmosferze Świąt Bożego Narodzenia!
Centrum Kultury w Chojnie organizuje kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 17 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 na placu przed ratuszem.


Organizator zaprasza do zaprezentowania się podczas kiermaszu zarówno osoby indywidualne, jak i Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia i świetlice środowiskowe.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres ckchojna@gmail.com lub w sekretariacie CK do 14 grudnia 2016 r. Informacje pod nr 91 402 20 01.

Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie organizatora.