Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 już 2 września, kiedy najbliższe wolne?

1 listopada - Wszystkich Świętych, (piątek) przedłużony weekend.

11 listopada - Święto Niepodległości, (poniedziałek)  przedłużony weekend.

Przerwa Bożonarodzeniowa w dniach 23-31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe odbędą się w dniach 10-23 lutego 2020 r.

Przerwa Wielkanocna w dniach 9-14 kwietnia 2020 r.

24 kwietnia koniec zajęć dla uczniów klas maturalnych.

1 maja -  (piątek) przedłużony weekend.

11 czerwca obchodzone Boże Ciało, dzień wolny od pracy.

Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca.

Wakacje od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020.

Egzamin ósmoklasisty

- 21 kwietnia - język polski,

- 22 kwietnia - matematyka,

- 23 kwietnia - język obcy nowożytny.

Termin dodatkowy dla osób, które nie przystąpiły do egzaminu z przyczyn losowych, 1, 2,3 czerwca.

W szkołach dla dorosłych, egzamin odbędzie się dniach 8-10 stycznia, w dniach 21-23 kwietnia termin dodatkowy. Wyniki egzaminu ósmoklasisty - 19 czerwca.

Egzamin maturalny 

4 maja - język polski, 

5 maja - matematyka, 

6 maja - język angielski.

Egzamin ustny jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Od 1 do 19 czerwca będzie matura w terminie dodatkowym, 24–25 sierpnia egzamin poprawkowy. Wstępne wyniki matur będą 3 lipca, a końcowe 11 września.