Chodził, prosił, pisał. Wielkokrotnie. Nie znalazł zrozumienia. Sytuacja trwała tak wiele lat. Zaprosił więc do siebie telewizję. Przed kamerą przedstawiciele władz, którzy przez lata nie widzieli możliwości rozwiązania problemu stwierdzili, że jednak można. 
 
W Cedyni  w 2002 roku, podpisana została trójstronna umowa pomiędzy gminą Cedynia, Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska W Chojnie oraz Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - oddział w Chojnie.

Zadanie polegało na wyodrębnieniu część działki (własność gminy Cedynia) znajdującej się przy ulicy Żymierskiego i wybudowanie miejsc parkingowych. Tak też się stało.

Problem powstał, gdy w ofercie sprzedaży działki 62/2 (nr ewid. po przebudowie) przez gminę widniał zapis mówiący, że dojazd do działk jego matki działki ma funkcjonować na zasadzie życzliwości i uprzejmości właściciela działki sąsiedniej. 

Wielomiesięczna korespondencja pana Krzysztofa i ZZDW w Koszalinie nie przyniosła żadnego efektu w sprawie wykonania odrębnego dojazdu do działki. Do czasu przyjazdu telewizji...

Reportaż w tej sprawie został wyemitowany w Telewizji Szczecin 20 maja o godz. 18.50. Można go również obejrzeć w internecie wpisując : kronika szczecińska wokół nas.