Od 5 grudnia zaczną obowiązywać nowe przepisy, które znoszą obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy, podczas policyjnej kontroli. Dane kierowcy będą przez Policję sprawdzane bezpośrednio w centralnej ewidencji kierowców.

"Zmiany te wprowadza ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517).  Swoje dane moższ sprawdzić w systemie informatycznym na stronie rządowej gov.pl.