Gmina wyremontowała budynek komunalny w Nieznaniu. Zgodnie z zapowiedziami władz Starego Czarnowa w obiekcie wymieniony został dach. To w sumie 400  m² powierzchni. Prace zakończyły się w połowie listopada 2017 roku.


Blok znajduje się w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy, która posiada ponad 50 mieszkań w całej gminie. W poprzednich kadencjach władz w budynku w Nieznaniu przeprowadzono nieliczne prace remontowe. Dopiero od 2015 roku obiekt ten, jak i pozostałe, regularnie przechodzą obowiązkowe przeglądy oraz poprawia się ich stan techniczny.

W budynku w Nieznaniu, w którym znajduje się również świetlica wiejska, niezbędnego remontu wymagał dach. W ramach prac modernizacyjnych zdemontowane zostało stare poszycie i zamontowana została nowa blachodachówka. Ponadto wymienione zostały rynny, a także, uzupełniono ubytki w tynku w kominach oraz zamontowano instalację odgromową. Na nowo osadzone zostały włazy dachowe i okna połaciowe. Naprawiono uszkodzone elementy więźby dachowej i zaizolowano części zakrywane poddasza.

- Po przeciekającym dachu w budynku komunalnym w Nieznaniu nie ma śladu. To znacząco polepszyło się życie mieszkańców i osób korzystających np. ze świetlicy - przekonuje zastępca wójta gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk.

Koszt wykonanych robót wyniósł ponad 80 tys. zł.