Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie jesienią ogłosiła ogólnopolski konkurs fotograficzny, filmowy i plastyczny pt. „Jakie znasz zawody?”. Celem było poznanie zawodów i ukazanie ich za pomocą różnych sposobów. Klasa VI c pod opieką wychowawczyni podczas zajęć z wychowawcą zgłębiała tajniki profesji. Uczniowie postanowili wziąć udział w konkursie fotograficznym. Każdy uczeń wykonał jedno zdjęcie. Tuż przed rozdaniem świadectw okazało się, że nasza Joanna Kaleta zajęła III miejsce w województwie i jej fotografia pozłotnika z Poznania zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego. W nagrodę Asia otrzymała atrakcyjną nagrodę w postaci kamery, która będzie mogła uwiecznić cudowne chwile podczas zbliżających się wakacji.