W miejsce porośniętego trzciną brzegu jeziora Binowskiego w miejscowości Binowo powstała plaża i pomost pływający. Wartość inwestycji wyniosła ponad 80 tys. zł.


W tym roku marszałek województwa zachodniopomorskiego ogłosił program „Granty Sołeckie”, w którym na 65 inicjatyw przeznaczono 650 tys. zł. Na pomoc w nim mogły liczyć sołectwa naszej gminy. Fundusze w kwocie 10 tys. zł przyznano sołectwu Binowo na zagospodarowanie terenu nad jeziorem Binowskim w miejscowości Binowo.

- Dzięki dotacji powstało w Binowie miejsce tętniące życiem, sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu, umożliwiające uprawianie sportu czy po prostu organizację lokalnych spotkań - wylicza wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

Roboty nad jeziorem Binowskim zrealizowano w dwóch etapach. W pierwszym etapie zagospodarowany został teren jeziora poprzez zebranie wierzchniej warstwy gleby, usunięcie trzciny i innej roślinności na powierzchni 360 m2 i zastąpienie usuniętego materiału warstwą piasku płukanego. Drugi etap polegał na budowie pomostu pływającego konstrukcji stalowo-kontenerowej o długości 20 m i szerokości 2,4 m. Pomost umocowany jest palami w gruncie na brzegu jeziora i zakotwiczony palami przy pomocy łańcucha do dna jeziora.

- Oczyszczenie jeziora bardzo porośniętego trzciną oraz adaptacja plaży w Binowie, z pewnością na trwałe wpiszę się w przestrzeń publiczną sołectwa. Miejsce to będzie miało duży potencjał, by stać się „wizytówką” sołectwa Binowo - podsumowuje sołtys sołectwa Binowo Hanna Cembik.

Inwestycja zrealizowana została w ramach konkursu „Granty Sołeckie” w kwocie 10 tys. zł, z funduszu sołeckiego sołectwa Binowo w kwocie 16 tys. zł i ze środków budżetu Gminy Stare Czarnowo w wysokości ponad 55 tys. zł.

Ponadto w konkursie „Granty Sołeckie”, grant w wysokości 10 tys. zł na wykonanie zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Stare Czarnowo”, otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego również wspólny wniosek sołectwa Stare Czarnowo i Gminy Stare Czarnowo.