Dziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

Corocznie 16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 r. z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat zasad Tolerancji.

Tolerancja jest to akceptowanie drugiego człowieka, bez względu na to, czy w jakiś sposób różni się od nas. Powinna mieć granice, jak wszystko, ale również powinna być przestrzegana.

Zapytaliśmy jedną z mieszkanek Chojny czy uważa, że ludzie są tolerancyjni?

- Myślę, że to zależy od tego czego ona dotyczy, ludzie nie są tolerancyjni jeśli chodzi o orientacje seksualną czy też uchodźców. Natomiast coraz częściej spotykam się z tolerancją odnośnie innej religii czy koloru skóry – mówi Pani Kasia.

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu przede wszystkim uwrażliwienie opinii publicznej na wszelkie przejawy nietolerancji i ksenofobii, przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię oraz wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

W Polsce to święto obchodzone było po raz pierwszy w 1996 roku. Pod warszawskim Urzędem Rady Ministrów odbyła się wówczas uroczystość, podczas której przedstawiciele młodzieży wciągnęli na maszt sześć flag– symboli tolerancji.

Dzień ten powinien być dla każdego z nas czasem do refleksji i zadumy na ten temat. Dlatego postarajmy się być dzisiaj wobec siebie bardziej tolerancyjni.