Ogłoszony został przetarg na modernizację komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie. Miejscowi strażacy cieszą się z inwestycji, jak mówią, dobre warunki będą pomagały w codziennej służbie.


Rusza zapowiadany III etap przebudowy komendy PSP w Choszcznie. Właśnie został ogłoszony przetarg. Roboty mają być przeprowadzone jeszcze w tym roku. W ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. przebudowa ziemnych urządzeń wodno-ściekowych, w tym wykonanie instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu i placu. Podłączone zostaną do instalacji odwodnienia posadzki z garaży, przebudowany będzie również plac. Dojdzie też do modernizacji zjazdu na ul. Westerplatte, powstanie nowy chodnik wzdłuż komendy, wykonane zostaną również zjazdy na ul. Chrobrego z boksów garażowych. W ramach prac zbudowane zostanie nowe ogrodzenie pomiędzy budynkami straży a gimnazjum.

Inwestycja w Choszcznie to element rządowego programu związanego z modernizacją obiektów służb mundurowych. Wśród kluczowych projektów, które zostały zakwalifikowane do inwestycji, znajduje się właśnie siedziba PSP w Choszcznie. To jedyny obiekt straży pożarnej, który doczeka się modernizacja w naszym regionie w ramach wspominanego programu.