Zakończył się pierwszy etap grodzenia terenu świetlicy, placu zabaw, wiaty rekreacyjnej i boiska w Kartnie. Koszt nowej infrastruktury wyniósł prawie 10 tys. zł. Kontynuacja robót planowana jest w 2020 roku.

Nowo wybudowana świetlica wiejska w Kartnie została oddana do użytku na początku 2018 roku. Teren otaczający świetlicę stanowią drewniana wiata rekreacyjna, plac zabaw oraz boisko sportowe.

- To obszar przeznaczony wyłącznie do rekreacji i wypoczynku, i takim celom ma służyć - przekonuje zastępca wójta gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk.

Aby teren był bardziej bezpieczny, mieszkańcy Kartna podczas zebrania wiejskiego w 2018 roku, podjęli decyzję o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na ogrodzenie całego terenu. Środków starczyło na postawienie nowego płotu z trzech stron na długości 250 m.
Montaż ogrodzenia wykonali pracownicy Urzędu Gminy Stare Czarnowo. Ogrodzono teren przed świetlicą, za wiatą rekreacyjną i z jednej strony boiska sportowego. Płot wykonany jest z paneli ogrodzeniowych.

Wydatek został sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kartno i budżetu Gminy Stare Czarnowo.