Zakończył się kolejny etap prac modernizacyjnych baszty więziennej w Kołbaczu. Roboty poprawiające jej stan i wygląd trwały do połowy listopada br. Ich koszt wyniósł ponad 50 tys. zł. Inwestycja była możliwa dzięki funduszom Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który przyznał pomoc w wysokości 25 tys. zł.


Gotycka baszta powstała w I połowie XIV w. To jedyny tego typu obiekt o funkcji obronnej i więziennej w województwie zachodniopomorskim. Zabytek jest również częścią Klasztoru Cysterskiego Kołbacz uznanego rozporządzeniem Prezydenta RP z 2014 roku jako Pomnik Historii.

- Troska o zabytki to nasza wspólna sprawa. Po tym, jak dbamy o dziedzictwo kulturowe ocenią nas przyszłe pokolenia. Baszta powoli powraca do dawnej świetności - mówiła wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

Tegoroczny remont przewidywał odnowienie elewacji ścian od strony południowej i zachodniej oraz wymianę stolarki drzwiowej. Mury z cegły gotyckiej zostały wypiaskowane i uzupełnione o brakujące fragmenty. Renowacja objęła także drzwi, które m.in. oczyszczono i naprawiono w nich okucia. Otwory okienne zabezpieczone zaś zostały specjalnymi siatkami.

Warto dodać, że dzięki wcześniejszemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego udało się już wykonać projekt remontu baszty, a z funduszy gminnych przeprowadzono remont dachu zabytkowego obiektu.