W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie podpisano 24 lipca br. umowy na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Było to możliwe dzięki środkom pochodzącym z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.


- Jak istotną rolę w systemie zarządzania gminnym bezpieczeństwem odgrywają strażacy-ochotnicy nikomu wyjaśniać nie trzeba. Ich ciężka praca i zaangażowanie są naszą wspólną, wielką wartością - powiedział zastępca wójta gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk.

Dofinansowanie trafiło do trzech zastępów OSP z gminy Stare Czarnowo: OSP Kołbacz, OSP Stare Czarnowo i OSP Żelewo. W ramach dotacji zakupione zostaną torby R1 z wyposażeniem, defibrylatory, detektory wielo - lub jednogazowe, detektor napięcia, bosak dielektryczny i latarki akumulatorowe.

- Już od kilku lat dokładamy wszelkich starań, aby strażacy z jednostek OSP mogli pełnić swoją służbę w jak najlepszych warunkach, a uczestnicząc w akcjach ratunkowych mieli do dyspozycji nowoczesny sprzęt i samochody - podsumował komendant gminny OSP Dariusz Olszewski.

Wartość dotacji wyniesie prawie 30 tys. zł, z czego wkład własny to 300 zł.

Dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości trafią m.in. także do:
- jednostek OSP Widuchowa i OSP Krzywin na kwotę 42 557,13 zł, gdzie łączna wartość zadania wyniesie 42 987,00 zł;
- jednostek OSP z ternu gminy Bielice w kwocie 103 240,13 zł, natomiast całkowita wartość zadani opiewać będzie na kwotę 104 283,00 zł;
- jednostki OSP Lipiany z czego dotacja celowa wyniesie 7 866,81 zł, zaś całkowita wartość zadania oszacowano na kwotę 7 946,27 zł;
- jednostki z OSP Cedynia OSP Osinów Dolny, OSP Lubiechów Górny, OSP Czachów w kwocie 44 798,59 zł;
- jednostek OSP z terenu gminy Moryń w kwocie 44 100,00 zł, natomiast całość zadania wyniesie 44 545,45 zł.