Członkowie UKS Czcibor Cedynia wybrali nowy zarząd klubu. Na stanowisku prezesa Bernardę Sobecką, która piastowała tę funkcję przez ostatnie cztery lata zastąpi Janusz Kruszyński.


W dniu 28 stycznia 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu odbyło się walne zgromadzenie członków klubu sportowego UKS Czcibor Cedynia. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium za rok 2017. Następnie odbyły się wybory na nową czteroletnią kadencję. W wyniku wyborów na prezesa został wybrany jednogłośnie Janusz Kruszyński, na wiceprezesa wybrano Krzysztofa Muraszkę, na sekretarza wybrano Andrzeja Mazura, natomiast skarbnikiem został Dawid Bednarz. W skład zarządu klubu weszli jeszcze Mariusz Woja oraz Ryszard Kruszyński. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Grzegorz Fedorowski.

Podczas zgromadzenia dyskutowano o bieżącej sytuacji w Klubie, potrzebie wykonania niezbędnych prac i czynności związanych z inauguracją nowego sezonu piłkarskiego. Dyskutowano również o działaniach, które zostały podjęte w tamach pracach związanych z remontem pomieszczeń szatni i pilną potrzebą zakupu nowych źródeł ogrzewania, ponieważ zastosowane dotychczasowe rozwiązanie nie spełniło swojej roli.

Uczestnicy spotkania uznali za bardzo ważną rolę osób i instytucji wspierających Klub Czcibora, którym dziękowano za dotychczasową pomoc. Zarząd zapowiedział także zwoływanie systematycznych spotkania, w celu podejmowania na bieżąco decyzji i działań, które stwarzać będą jak najlepsze warunki dla działalności całego Klubu Czcibora.

Nowo wybrane władze Klubu zapraszają wszystkich zainteresowanych piłką nożną i sportem do współpracy i wspierania działalności miejscowego UKS Czcibor.