Jakie testy są akceptowane? Ile czasu może minąć od wykonania testu? Jakie inne wymagania muszą być spełnione? W jakiej formie i w jakich językach jest akceptowane zaświadczenie lekarskie lub wynik badania?

Dzisiaj o godzinie 20:45 niemiecki Instytut Roberta Kocha na stronie internetowej https://www.rki.de/risikogebiete podał aktualną listę obszarów ryzyka. Ze względu na wysoką zachorowalność w Polsce, nasz kraj  został uznany za  „obszar szczególnie wysokiego ryzyka”.

Osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem do Niemiec przebywały w takim rejonie, są zobowiązane do przeprowadzenia testu, zanim wyruszą w podróż do Niemiec. Przed wyjazdem osoby te muszą przedstawić przewoźnikowi (np. linii lotniczej) negatywny wynik testu lub odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Negatywny wynik testu może być również wymagany podczas kontroli przeprowadzanej przez policję federalną (np. kontrola wjazdowa na lotnisku lub kontrola wjazdowa w pobliżu granicy przy wjeździe do Niemiec drogą lądową przeprowadzana na niekontrolowanych granicach wewnętrznych). Wymaz do testu musi być pobrany najwcześniej 48 godzin przed wjazdem.

Jakie testy są akceptowane?

Co do zasady akceptowane są testy wykorzystujące metodę amplifikacji kwasu nukleinowego ((PCR, LAMP, TMA) oraz testy antygenowe, służące do bezpośredniego wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2. Testy na obecność przeciwciał nie są akceptowane. Szybkie testy antygenowe są akceptowane, jeśli spełniają minimalne kryteria zalecane przez WHO. Są to testy, które w porównaniu z testami PCR osiągają czułość ≥80% i swoistość ≥97%. Parametry wydajności szybkich testów antygenowych są zawsze określane w oparciu o parametry wydajności testów PCR i różnią się w zależności od producenta (patrz ulotka dołączona do opakowania szybkiego testu antygenowego).
W celu optymalizacji wydajności takich szybkich testów antygenowych, testy nie powinny być wykonywane przez laików, lecz wyłącznie przez osoby przeszkolone, postępujące ściśle według instrukcji producenta. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Instytutu Roberta Kocha https://www.rki.de/tests

Ile czasu może minąć od wykonania testu? Jakie inne wymagania muszą być spełnione?

Wymaz do badania musi być pobrany nie później niż 48 godzin przed wjazdem, niezależnie od tego, czy wjazd następuje z obszaru ryzyka lub obszaru o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia (obszary o wysokiej zachorowalności lub obszary występowania wariantu wirusa). W przypadku, gdy przewoźnik wykonuje testy osób wjeżdżających z obszarów występowania wariantów wirusa, wymaz może być pobrany najwcześniej 12 godzin przed wyjazdem (dokładny moment wjazdu patrz punkt powyżej „W którym momencie następuje wjazd do Niemiec?”).
Test musi spełniać kryteria określone przez Instytut Roberta Kocha na stronie https://www.rki.de/tests (szczegóły patrz wyżej punkt „Jakie testy są uznawane?”).

W jakiej formie i w jakich językach jest akceptowane zaświadczenie lekarskie lub wynik badania?
Potwierdzenie wykonania testu musi być dostarczone na papierze lub w formie dokumentu elektronicznego, odpowiednio w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Aby właściwe organy ds. zdrowia publicznego mogły porównać minimalne kryteria, potwierdzenia muszą zawierać informacje na temat producenta (szybkich) testów antygenowych.

Testy na koronawirusa wraz z certyfikatem w języku angielskim i niemieckim (koniecznym przy przekraczaniu granicy) można wykonać w Przychodni "Salus" przy ulicy Kościuszki 10 w Chojnie codziennie. Wynik testu jest znany po około 20 - 30 minutach. W cenie testu jest wydanie specjalnego certyfikatu potwierdzającego brak zakażenia wirusem Sars-Cov-2. Nie trzeba się rejestrować telefonicznie. Wystarczy przyjechać do przychodni w podanych godzinach.  Testy są przeprowadzane:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 13:00 
w sobotę w godzinach 9:00 - 11:00
w niedzielę w godzinach 11:00 - 13:00 
Koszt wykonania testu i wydania certyfikatu to tylko 150 zł. W przypadku większych grup możliwe rabaty. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 602 511 050.