Podinsp. mgr Jacek Cegieła będzie nowym komendantem zachodniopomorskiej policji. Uroczystość wprowadzenia ma się odbyć dziś o godzinie 15.

Wprowadzenia dokona insp. Andrzej Szymczyk I Zastępca Komendanta Głównego Policji. Poprzedni komendant wojewódzki, Wojciech Olbryś, w styczniu złożył raport o odejściu ze służby i odszedł na emeryturę. W kwietniu wygrał konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.