Dzięki funduszom europejskim Gmina Pełczyce może realizować  inwestycje przyjazne mieszkańcom. Dofinansowanie  ze środków RPO w wysokości blisko 9 mln zł pozwoli na zagospodarowanie terenów przybrzeżnych wokół jezior Panieńskiego i Stawno, modernizację placu Mickiewicza oraz budowę sieci wodociągowej i nowej stacji uzdatniania wody. Trzy umowy gwarantujące przekazanie wsparcia zostały podpisane 17 października 2018 r.  w Szczecinie przez członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszarda Mićkę oraz burmistrza Mirosława Kluka.

Rewitalizacja służy mieszkańcom 
Dwie umowy  dotyczyły działań wspierających rewitalizację. To projekty dotyczące zagospodarowania brzegów jezior Panieńskiego i Stawno oraz modernizacji placu Mickiewicza w Pełczycach.  – Dzięki środkom regionalnego programu przeznaczonym na rewitalizację,w ramach pierwszego naboru w działaniu 9.3 dofinansowanie otrzyma 48 projektów z terenu trzydziestu gmin. Łączna kwota wsparcia to ponad 112 mln zł – wyjaśnia członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko i dodaje, że to nie ostatnia szansa dla zachodniopomorskich samorządów w tym zakresie.

Dzięki wsparciu dookoła jezior zostaną wybudowanie ścieżki, a w pobliżu grodziska powstaną pomosty pływające, stanowiska wędkarskie, ławki, miejsca do biwakowania oraz skatepark. Projekt zakłada także poszerzenie plaż. Aby przebudowana przestrzeń była dostępna dla mieszkańców  zostanie wybudowana także droga dojazdowa.  – Pełczyce zyskają ciekawe miejsce do organizacji imprez plenerowych, kulturalnych czy  edukacyjnych. Jestem przekonany, że mieszkańcy polubią  nowe miejsce spotkań – komentuje realizację inwestycji Ryszard Mićko.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wyniesie 1,38 ha.  Wartość całkowita projektu to ponad 6,1 mln zł. Dofinansowanie to kwota 4 mln zł. Prace powinny zakończyć się w październiku 2021 r.

Druga zawarta umowa dotyczyła modernizacji przestrzeni placu Mickiewicza w Pełczycach. Na tę inwestycję gmina pozyskała ze środków RPO ponad 1,3 mln zł dofinansowania (wartość całkowita projektu to ponad 1,5 mln zł). Zaplanowano m.in. postawienie fontanny, wybudowanie placu zabaw czy zasadzenie roślin. Inwestycja powinna zakończyć się do końca grudnia 2018 r.

Inwestycje w czystą wodę
Trzecia zawarta umowa to działanie wspierające ochronę środowiska. Ponad 3,5 mln zł dofinansowania to kwota wsparcia na inwestycję dotyczącej budowy stacji uzdatniania wody w Pełczycach oraz modernizacji odcinków sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Pionierów i Starogrodzkiej Pełczycach  oraz w miejscowościach Sarnik, Jagów i Będargowo w gminie Pełczyce. Wartość całkowita inwestycji to ponad 5,9 mln zł. Inwestycja powinna zakończyć się do grudnia 2019 r. (dokumentacja techniczna do realizacji projektu przygotowywana była w roku 2014).

Podpisane umowy:

  • „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pełczyce oraz budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Pionierów i Starogrodzkiej w mieście Pełczyce oraz w miejscowościach Sarnik, Jagów i Będargowo w gminie Pełczyce”. Projekt  jest realizowany w ramach  Osi 3 priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5  Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.
  • „Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno”. Projekt realizowany jest   ramach Osi 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.
  • „Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni placu Mickiewicza w Pełczycach”. Projekt realizowany jest   ramach Osi 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.