Już niedługo na terenie gminy Chojna powstaną nowe przepompownie ścieków, kanalizacja sanitarna oraz przydomowe oczyszczalnie. Realizacja działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej będzie możliwa dzięki wsparciu środkami z PROW 2014-2020.


Jutro, 18 października br. o godz. 11.30 wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa podpisze z 2 beneficjentami umowy gwarantujące unijne wsparcie.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wybudowane w miejscowościach: Mętno, Krzymów, Nawodna, Kamienny Jaz, Rurka, Grabowo, Krajnik Górny, Lisie Pole, Narost, Barnkowo, Białęgi, Brwice, Grzybno, Strzelczyn i Lisie Pole. Przepompownia ścieków powstanie w Łaziszczach, a w Mętnie wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna.

W wyniku przeprowadzonego w ostatnim kwartale ubiegłego roku naboru wniosków na działania związane z gospodarką wodno-ściekową dotacje przyznano 39 inwestycjom. Łączna kwota wsparcia z PROW 2014-2020 wyniosła prawie 46 mln zł. Inwestycje tego typu na terenie gminy Chojna zostaną zrealizowane w ramach oszczędności mieszczących się w dostępnej alokacji. Łączna dotacja dla tych 2 działań to blisko 2,7 mln zł.