W ostatnich miesiącach wiele emocji i kontrowersji wzbudzała sprawa pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w okolicach ul. Jana Pawła II w Gryfinie. Mimo, iż decyzja wydana została zgodnie z obowiązującym prawem, mieszkańcy sąsiadujących działek, zarzucając brak konsultacji i w obawie przed negatywnym oddziaływaniem stacji, wnieśli odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego.
Inwestycja została wstrzymana, bowiem wojewoda uchylił zaskarżoną decyzję starosty i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ze stanowiskiem wojewody nie zgodził się Inwestor – spółka P4 z siedzibą w Warszawie i – w związku z wniesionym przez niego sprzeciwem, rozstrzygnięciem spornych kwestii ostatecznie zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.