Stare Czarnowo wzmacnia swoją markę. Pomóc ma w tym nowe logo promocyjne i hasło zachęcające do częstszych odwiedzin atrakcyjnych terenów gminy położonych w sąsiedztwie dużej aglomeracji, jaką jest Szczecin. Władze liczą, że efekty zmian poznamy już niebawem.


Prace nad logo i hasłem promocyjnym trwały kilka miesięcy. Nowe produkty, czyli system identyfikacji wizualnej musiały wpisywać się w przyjętą wcześniej Strategię Rozwoju Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025.

- Wiele gmin ma swoją markę, logo i hasło promocyjne. Na tym budują społeczny i ekonomiczny kapitał wykorzystując swój potencjał oraz atrakcyjność. Chcemy przede wszystkim być bardziej rozpoznawalni. Warunkami sprzyjającymi temu jest m.in. bliskie położenie Szczecina, zasoby naturalne i atrakcje kulturalno-turystyczne - przekonuje zastępca wójta Starego Czarnowa Marcin Krawczyk.

Znak promocyjny gminy złożony jest z trzech kolorów. Hasło brzmi: STARE CZARNOWO gmina piękna z natury. Barwy odnoszą się do największych atutów gminy. Kolor żółty przypomina łany zbóż i chleb, bowiem w gminie dużą część gruntów stanowią urodzajne pola. Odcień zielony ma kojarzyć się z ogromną ilością lasów i terenów atrakcyjnych przyrodniczo m.in. z Puszczą Bukową. Z kolei niebieski odwołuje się do wody i akwenów wodnych, a gmina graniczy z niezwykle czystym jeziorem Miedwie.

Wprowadzenie systemu identyfikacji wizualnej (SIW) oznacza, że nowe logo i hasło promocyjne znajdą się we wszystkich oficjalnych materiałach przygotowywanych przez Urząd Gminy. Dotyczy to pism, teczek, plakatów czy banerów. Ponadto znaki widoczne będą na tablicach z nazwami ulic i domów, tablicach informacyjnych czy tablicach zawiadamiających o atrakcjach turystycznych i kulturalnych.

Gmina Stare Czarnowo, którą zamieszkuje prawie 4 tys. osób, jest jedną z ważniejszych jednostek samorządowych w regionie, ze względu na dogodne położenie w sąsiedztwie Szczecina. Przeważającą, centralną i zachodnią jej część zajmuje kompleks leśny Puszczy Bukowej, który wraz z przyległymi terenami użytków rolnych objęty jest wielkoobszarową ochroną jako Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa”. Natomiast wschodnia granica gminy biegnie brzegiem piątego co do wielkości jeziora w Polsce - jeziora Miedwie. Użytki rolne stanowią około 45% powierzchni samorządu, a grunty leśne 46%. Wody powierzchniowe zajmują prawie 600 hektarów. Składa się na to m.in. 20 jezior i zlewnie np. rzeki Płoni wpływającej do Odry czy wspomnianego już jeziora Miedwie.