Dom Kultury w Reczu, Szkoła Podstawowa w Krzęcinie i 7 budynków mieszkalnych w Pełczycach doczekają się inwestycji, które zmniejszą ich zużycie energii i straty ciepła – nawet o ponad 77%.


Pierwszy z dofinansowanych obiektów, który doczeka się modernizacji to budynek Domu Kultury w Reczu. Co ciekawe inwestycja ruszyła już w zeszłym roku, ale potrwa jeszcze przez dwa lata. Należący do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu obiekt przejdzie docieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. oraz zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej, która dostarcza ciepło z biomasy. Oświetlenie w budynku zostanie wymienione na te w technologii LED, dodatkowo zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o szczytowej mocy elektrycznej 12 kWp. Cały projekt ma wartość 699 tys zł.

Z kolei w Krzęcinie termomodernizację przechodzi budynek Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół. Warta ponad 3,1 mln zł inwestycja, dzięki 2,6 mln zł dofinansowania z RPO WZ 2014-2020 wykorzysta także OZE. Zakres prac obejmuje modernizacje instalacji grzewczej, docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie stropu i stropodachu, docieplenie dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianę stolarki okiennej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła w sali gimnastycznej, a także montaż instalacji fotowoltaicznej i wymianę oświetlenia wbudowanego budynku. Oddanie inwestycji planowane jest na początek roku szkolnego 2018/2019.

Ostatni z projektów, obejmuje modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pełczyce. W siedmiu budynkach zostaną zmodernizowane m.in. klatki schodowe, ściany zewnętrzne, poddasza, stropodachy i podłogi na gruncie. W celu uniknięcia utraty energii przewiduje się również wymianę drzwi i okiem. W budynkach zmodernizowane zostaną także systemy grzewcze oraz systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Szacuje się, że wszystkie wymienione działania pozwolą na zmniejszenie zużycia energii przez budynki średnio aż o 77 %. Koszt inwestycji to ponad 3,2 mln zł, z czego 2,6 mln zł stanowi dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020. Inwestycja ma się zakończyć 30 listopada 2020 r.

Inwestycje zostały wsparte środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.