Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zmianę wymagań egzaminacyjnych dotyczącą matury i egzaminu ósmoklasisty, należy podkreślić iż sytuacja ta jest jednorazowa.Jak informuje minister zakres będzie ograniczony o 20-30 procent. W grudniu zostanie przedstawiony zakres materiału obowiązujący do egzaminu aby uczniowie, rodzice i nauczyciele mieli jasność tematytyki.
Wiceminister edukacji, Maciej Kopeć zaznaczył że:
- na egzaminie (ósmoklasisty) z języka polskiego, matematyki i języka obcego będzie mniej zadań i ten sam czas pracy co dotychczas, 
- (ósmoklasista) na języku polskim zdający będzie miał do wyboru napisanie rozprawki lub opowiadania,
- mniej zadań na maturze na poziomie podstawowym z matematyki (z tym samym czasem pracy co dotychczas),
- przedmiot dodatkowy (na maturze) na poziomie rozszerzonym nie będzie w tym roku obowiązkowy (uczniowie będą mogli do niego przystąpić, takie są często oczekiwania uczelni natomiast takiego obowiązku w tym roku nie będzie),
- będą matury ustnne jednak przeprowadzenie ich będzie zależało od rozwoju pandemii.