Od pewnego czasu trwają prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 130 w Barnówku, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie, korzystając z sytuacji wymienia stare odcinki infrastruktury wodociągowej. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na inwestycję przeznaczył 983 643 zł. Oby wszelkie utrudniania dały radości z nowych inwestycji.