Miało być krótko. Było powtórne głosowanie i odebranie głosu radnemu.


W wyniku głosowania podczas I obrad Rady Powiatu kadencji 2018-2023 w Gryfinie, po złożeniu ślubowania przez radnych i wyborze przewodniczącego Rady, którym został
Roman Michalski (z ugrupowania Inicjatywa Samorządowa), na wiceprzewodniczących (po problemach z kartami do głosowania i ponownym głosowaniu) wybrano Aleksandrę Zielińską (16 głosów za, 5 przeciw) z Inicjatywy Samorządowej i Jerzego Domaradzkiego z Koalicji Obywatelskiej (18 głosów za, 2 przeciw 1 wstrzymujący się).


“Czy czymś naruszam powagę tej sesji?!”


Przed zgłaszaniem kandydatów na Starostę niespodziewanie o głos poprosił radny Wojciech Długoborski. Proszony przez przewodniczącego o podanie kandydata na starostę, (ponieważ tego dotyczy ten punkt obrad) ten zdawał się nie słyszeć upomnień, mówiąc “Czy czymś naruszam powagę tej sesji?!”  Radny Długoborski kontynuował swoje przemówienie, przypominając o wyniku wyborów, iż 13 mandatów, które otrzymały ugrupowania inne niż Inicjatywa Samorządowa wskazują na potrzebę zmian. Przewodniczący odebrał mu głos i poprosił o opuszczenie mównicy. “Róbcie tak dalej” - grzmiał z mównicy radny Długoborski wracając na swoje miejsce.


Po zakończonym wystąpieniu pana Długoborskiego Radna Ewa Dudar zgłosiła na kandydata do fotela starosty Wojciech Konarskiego. Jego kandydaturę argumentowała tym, że jest doświadczonym samorządowcem, który 12 lat pełnił funkcję starosty i wiele dobrego zrobił dla powiatu. Więcej kandydatur nie zgłoszono. W tajnym głosowaniu otrzymał 17 głosów za.


Po ogłoszeniu wyników Starosta Konarski zgłosił kandydatury do Zarządu Powiatu w Gryfinie. Ewa Dudar została nowym Wicestarostą. Jerzy Zgoda z Trzcińska-Zdroju został nowym członkiem Zarządu.  Jerzy Miler i Henryk Kaczmar ponownie zostali wybrani do Zarządu.