W dniach 20-21 września 2018 r. odbyła się II Konferencja „Skutecznie Przeciw Przemocy”, której organizatorem była Burmistrz Pyrzyc – Pani Marzena Podzińska, współorganizatorami Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pyrzycach, Straż Miejska w Pyrzycach, Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

Pierwszy dzień konferencji był dniem plenarnym, podczas którego zaproszeni goście - przedstawiciele  instytucji wspierających pracę rodziny i na co dzień pracujący z rodzinami na terenie Gminy Pyrzyce, (pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, dzielnicowi, straż miejska, pielęgniarki środowiskowe, lekarze, dyrektorzy szkół) wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy wykład „Rodzina w kryzysie, skuteczne sposoby wsparcia
w trakcie działań interwencyjnych”, poprowadzony został przez psychoterapeutkę Panią Annę Borkowską. Drugi wykład „Formy ingerencji Sądu w wykonywaniu władzy rodzicielskiej” przedstawiony był przez wieloletniego radcę prawnego Pana Piotra Marcinkowskiego.

Oba wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ich tematyka wpisała się
w problematykę z którą każdego dnia mierzą się przedstawiciele wymienionych instytucji.

Całość konferencji oprawiona była prawdziwymi, poruszającymi historiami ludzi znanych
i sławnych, którzy w dzieciństwie borykali się z problemem przemocy w rodzinie.
Spotkanie poprowadziły Teresa Mamos – dyrektor PPP w Pyrzycach oraz Beata Berdzik – pedagog szkolny ze Szkoły Podstawowej przy ul. Rejtana 6 w Pyrzycach.

Dzień drugi był dniem warsztatowym, zaadresowanym głównie do osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z osobami doświadczającymi przemocy bądź jej sprawcami. Warsztaty dla dwóch grup poprowadziła Pani Anna Borkowska – psychoterapeuta.