Konkurs przygotowany został przez szczecińskie Studio Teatr, a celem jest propagowanie sztuki pięknego mówienia poprzez znakomitą literaturę. W dniach 10-12 maja 2019 r. w Szczecinie odbyły się XV Spotkania ze Sztuką Słowa – Wiara- Nadzieja-Miłość. Wyjątkowe w tym konkursie jest to, że uczestnicy nie są podzieleni na kategorie wiekowe, ale w zależności od doświadczenia w pięknym recytowaniu utworów literackich.

Jury w składzie:

prof. Józefa Zając-Jamróz – profesor Akademii Sztuk Teatralnych im. S.Wyspiańskiego w Krakowie

Hanna Komorzycka – recytatorka, koginitywistka,

Gustaw Puchała - wiceprezes Mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie

po wysłuchaniu 12 recytatorów w kategorii „Szprotek” (czyli niedoświadczonych recytatorów) i 12 w kategorii „Wielorybów” (tj. doświadczonych recytatorów) postanowiło w kategorii „Szprotek” pierwszą nagrodę ex aequo przyznać Kindze Rozkrut z Gimnazjum w Moryniu (instr. Iwona Mirońska Gargas) i Andżelice Felczak z Dobropola.

W kategorii „Szprotek” jury przyznało wyróżnienia m.in. Alinie Purgal z Chojny (instr. Iwona Mirońska Gargas).