20.02.2019 r. szkolna grupa teatralna TAKA PAKA pod okiem instruktora p. Joanny Symeniuk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębnie zdobyła I miejsce za spektakl pt. „Sekret” w Profilaktycznym Powiatowym Przeglądzie Form Artystycznych.
Organizatorem konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu. Prezentację uczniów na scenie Myśliborskiego Ośrodka Kultury oceniała komisja konkursowa w składzie: Anatol Wierzchowski – instruktor teatralny- przewodniczący Marzena Smolarek - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu, Róża Werocy – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Jacek Poleszczuk – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu Laureaci etapu powiatowego reprezentować będą Powiat Myśliborski w Finale wojewódzkim, który odbędzie się 20 marca 2019 r. w teatrze KANA w Szczecinie.