W Osinowie Dolnym miało miejsce spotkanie wicestarościny powiatu gryfińskiego Ewy Dudar i posła na Sejm RP Grzegorza Napieralskiego z mieszkańcami, w tym sołtysem Osinowa Dolnego Andrzejem Szwałkiem oraz przedsiębiorcami. Mieszkańcy prosili aby przekazać parlamentarzystom i rządzącym jak ważnym przejściem granicznym dla Polski jest Osinów Dolny. Według analiz przekazanych panu posłowi przez Rafała Tomasza Siwiela z firmy doradczej Aleiwis wynika że aż 13% całego ruchu granicznego z Niemcami ma miejsce w Osinowie Dolnym. Każdy z odwiedzających Osinów Dolny gości z zachodniej granicy jednorazowo wydaje na zakup towarów i usług 437 zł. Dziennie Osinów Dolny odwiedza średnio -kiedy granica jest normalnie otwarta- około 11 i pół tysiąca osób. To oznacza ponad 5 mln zł dziennie utraconych przychodów. W skali miesiąca kwota ta rośnie do prawie 151 mln zł. To olbrzymie straty nie tylko dla mieszkańców i przedsiębiorców ale również dla budżetu gminy i państwa z tytułu utraconych dochodów z podatków.

Osinów Dolny to również miejsce pracy około 3000 ludzi którzy zostali pozbawieni możliwości jej wykonywania. Pomimo tego że w Polsce nastąpiło odmrażanie gospodarki to miejscowości przygraniczne nadal pozostają bez klientów.

Pan poseł Napieralski zapewnił mieszkańców, że przekaże uzyskane informacje parlamentarzystom i dołoży starań aby otwarcie granic nastąpiło jak najszybciej. Pani Ewa Dudar potwierdziła, że starostwo gryfińskie robi wszystko aby przekonać premiera do szybszego otwarcia granic, co jest tak ważne dla regionu.