Kompleksowa przebudowa czeka ulicę Kolejową, a głęboka termomodernizacja Szkołę Podstawową nr 3. Inwestycje w Gryfinie mają wymiar społeczny, estetyczny oraz ekologiczny. Sporą część kosztów prac pokryją dotacje Urzędu Marszałkowskiego. To prawie 5 mln zł pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego.


Pierwsza z inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Kolejowej. To kolejna drogowa inwestycja, która usprawni ruch w tym ponad 20-tysiecznym mieście. Przedsięwzięcie, które zapewni lepsze połączenie z Transeuropejską Siecią Transportową, jest również ważne z powodu tworzonego centrum przesiadkowego oraz bliskiej lokalizacji z dworcem kolejowym, przewidzianym jako przystanek Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Oprócz przebudowy Kolejowej, zmodernizowane zostanie skrzyżowanie z ul. Armii Krajowej, Powstaną miejsca parkingowe, zatoka autobusowa i wiata dla rowerów. Nowe będzie uliczne oświetlenie czy schody pomiędzy ulicami Kolejową, a 9 Maja. Gmina Gryfino przeznaczy na ten cel ponad 4,8 mln zł. Urząd Marszałkowski przekaże unijną pomoc w wysokości blisko 1,5 mln zł. Infrastruktura ma być gotowa do grudnia 2020 roku.

Drugie przedsięwzięcie dotyczy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, czyli ważnego obiektu użyteczności publicznej. Placówka mieści się przy ul. Iwaszkiewicza, a uczęszczają do niej dzieci oraz młodzież z terenu całej gminy. Unijna pomoc przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji, audyt energetyczny, studium wykonalności i roboty budowlane m.in. docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nowej wentylacji oraz paneli fotowoltaicznych. Koszt zaplanowanych działań to prawie 4 mln zł. Urząd Marszałkowski ze środków unijnych dołoży 3,3 mln zł. Efekty termomodernizacji poznamy pod koniec grudnia 2018 roku.

Projekty zrealizują założenia 2 i 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna” i „Zrównoważony transport”. Przyznanie środków na realizację przedsięwzięć gwarantują umowy podpisane pod koniec grudnia ub.r. przez władze samorządu województwa oraz władze Gryfina.