Prokurator Rejonowy w Pyrzycach skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie Zamiejscowego Wydziału Karnego w Pyrzycach akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w okresie od 15 maja 2019 r. do 16 maja 2019 r. w jednej z miejscowości gminy Przelewice, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru groził pozbawieniem życia członkom swojej rodziny, a groźby te wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

Postępowanie w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach. Jak ustalono w toku dochodzenia, 71-letni mieszkaniec jednej z miejscowości gminy Przelewice w przeszłości był już karany m.in. za znęcanie się nad swoją 64-letnią żoną. Pomimo tego w maju 2019 r. podejrzany ponownie wypowiadał pod adresem żony groźby pozbawienia życia. W podobny sposób groził również swojemu synowi oraz synowej. Agresywne zachowanie mężczyzny wzbudziło u członków jego rodziny uzasadnioną obawę, że spełni on wypowiadane przez siebie groźby, wobec czego zawiadomili oni o zaistniałej sytuacji funkcjonariuszy Policji, którzy dokonali zatrzymania sprawcy gróźb.

Wobec podejrzanego na wniosek prokuratora zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie. Ten środek zapobiegawczy był stosowany także w dniu kierowania do sądu aktu oskarżenia.

Za czyn zarzucony podejrzanemu kwalifikowany z art. 190 § 1 kk grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2.