Aż 180 sołectw, które zwyciężyły w konkursie „Granty sołeckie 2018” będzie mogło zrealizować swoje projekty inwestycyjne na obszarach wiejskich przy wsparciu środków marszałkowskich. Tytuł lidera w ubieganiu się o grany w tym roku należy do sołectw w powiecie choszczeńskim.

Poniżej przedstawiamy Państwu listę laureatów i projektów z czterech powiatów woj. zachodniopomorskiego.

powiat choszczeński:

1. (gmina Choszczno) Choszczno: Piękny Zwierzyn-Aktywny Zwierzyn - stworzenie miejsca aktywności i Integracji mieszkańców sołectwa Zwierzyn w gminie Choszczno (koszt 14 484,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
2. (gmina Pełczyce) Niesporowice: Utworzenie bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców wsi Niesporowice poprzez budowę placu zabaw (koszt 14 664,31 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
3. (gmina Pełczyce) Jagów: Remont świetlicy wiejskiej w Jagowie (koszt 10 000,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
4. (gmina Krzęcin) Żeńsko: Wykonanie siłowni plenerowej zewnętrznej na terenie zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Żeńsko (koszt 12 951,90 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
5. (gmina Pełczyce) Ługowo: Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców sołectwa Ługowo poprzez budowę placu zabaw (koszt 14 664.31 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
6. (gmina Drawno) Konotop: Siłownia zewnętrzna dla mieszkańców sołectwa Konotop (koszt 10 030,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
7. (gmina Drawno) Zatom: Siłownia zewnętrzna dla mieszkańców sołectwa Zatom (koszt 10 030,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
8. (gmina Bierzwnik) Breń: Budowa wiaty przystankowej oraz chodnika - poprawą bezpieczeństwa żucia mieszkańców (koszt 10 000,22 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
9. (gmina Bierzwnik) Zieleniewo: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zieleniewo (koszt 9 220,00 zł, dofinansowanie 9 220,00 zł)
10. (gmina Choszczno) Raduń: W zdrowym ciele zdrowy duch - nowa siłownia zewnętrzna w miejscowości Raduń (koszt 7 453,80 zł, dofinansowanie 7 453,80 z)
11. (gmina Drawno) Dominikowo: Stworzenie miejsca integracji i spotkań dla mieszkańców Dominikowa poprzez remont budynku po remizie strażackiej (koszt 19 666,23 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
12. (gmina Krzęcin) Chłopowo: Doposażenie placu zabaw na terenie Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie (koszt 15 498,00, dofinansowanie 10 000,00 zł)
13. (gmina Krzęcin) Krzęcin: Budowa altany w Krzęcinie jako miejsce wypoczynku i spotkań Integracyjnych społeczności lokalnej (koszt 10 060,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)

powiat gryfiński:
1. (gmina Banie) Piaseczno: Zakup i montaż elementów na doposażenie placu zabaw w miejscowości Piaseczno (koszt 10 000,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
2. (gmina Stare Czarnowo) Kołowo: Faszynowanie brzegów stawów rekreacyjnych w miejscowości Kołowo (koszt 22 000,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
3. (gmina Trzcińsko-Zdrój) Góralice: Zakup i montaż siłowni zewnętrznych na terenie ogólnodostępnego Placu Zabaw w miejscowości Góralice (koszt 10 897,80 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
4. (gmina Mieszkowice) Zielin: Siłownia plenerowa jako miejsce promujące aktywny tryb życia wśród mieszkańców sołectwa Zielin (koszt 10 233,60 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
5. (gmina Cedynia) Radostów: Radostów bawi się razem (koszt 10 000,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
6. (gmina Gryfino) Sobiemyśl: Rewitalizacja centrum kultury Sobiemyśla - świetlicy wiejskiej  (koszt 9 999,82 zł, dofinansowanie 9 999,82 zł)
7. (gmina Banie) Parnica: Budowa boiska sportowego w miejscowości Parnica (koszt 25 000,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)

powiat myśliborski:
1. (gmina Barlinek) Moczkowo: Miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Moczkowo (koszt 11 235,72 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
2. (gmina Nowogródek Pomorski) Trzcinna: Zagospodarowanie terenu w m. Rataje (koszt 10 000,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
3. (gmina Dębno) Dolsk: Zwiększenie integracji mieszkańców Sołectwa Dolsk poprzez remont obiektu pełniącego funkcje kulturalne (koszt 10 958,07 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
4. (gmina Nowogródek Pomorski) Nowogródek Pomorski: Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Nowogródku Pomorskim (koszt 24 927,25 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
5. (gmina Nowogródek Pomorski) Karsko: Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Karsko (koszt 14 360,53 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
6. (gmina Barlinek) Rychnów: Modernizacja pomieszczeń przedszkola wiejskiego w Rychnowie (koszt 23 439,13 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
7. (gmina Myślibórz) Renice: Integracja społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie warsztatów kulinarnych oraz imprezy edukacyjno-sportowej, a także wyposażenie kuchni wiejskiej i dokończenie remontu pomieszczenia (koszt 10 218,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)

8. (gmina Myślibórz) Ławy: Budowa lampy solarnej uliczno-parkowej (koszt 10 000,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)

powiat pyrzycki:
1. (gmina Przelewice) Przelewice: Plac Floriana - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Przelewicach (koszt 11 998,34 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
2. (gmina Kozielice) Czarnowo: Budowa wiaty przystankowej w Czamowie (koszt 13 554,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
3. (gmina Przelewice) Kłodzino: Budowa nowoczesnej wiaty przystankowej (koszt 25 000,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
4. (gmina Lipiany) Jedlice: Pszczelarski Plac Zabaw we wsi Jedlice (koszt 10 000,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
5. (gmina Lipiany) Dębiec: Skarby jezior - Edukacyjny Plac Zabaw w Mironowie (koszt 10 600,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
6. (gmina Przelewice) Przywodzie: Nasza wieś kolorowa jest - stworzenie aktywnej przestrzeni publicznej (koszt 9 849,55 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
7. (gmina Przelewice) Rosiny: Nasze małe miejsce na ziemi w różanym kąciku utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej zrzeszającej pokolenia sołectwa Rosiny (koszt 9 895,00 zł, dofinansowanie 9 895,00 zł)
8. (gmina Pyrzyce) Brzesko: Zagospodarowanie terenu poprzez budowę pięciu miejsc postojowych  (koszt 15 391,22 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
9. (gmina Warnice) Wierzbno: Aktywizacja sportowa mieszkańców Wierzbna (koszt 10 947,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)
10. (gmina Kozielice) Trzebórz: Miej czas na zabawę, to sekret młodości - Budowa i placu zabaw w sołectwie Trzebórz (koszt 20 010,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł)