2 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie podpisane zostały umowy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych do zrealizowania w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019”.

Celem konkursu jest wspieranie i promowanie wartościowych inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym, integrujących i aktywizujących społeczność lokalną, podnoszenie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi oraz wzmacnianie ich więzi z miejscem zamieszkania.

Burmistrzów i wójtów gmin oraz sołtysów sołectw, którym przyznano dofinansowanie powitali: starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Ewa Dudar, przekazując następnie głos wicemarszałkowi Jarosławowi Rzepie.

W tegorocznej edycji konkursu wsparcie na realizację projektów otrzymały sołectwa:

Piaseczno (gm. Banie) - projekt: Zakup i montaż elementów na utworzenie placu zabaw,

Parnica (gm. Banie) - projekt: Budowa boiska sportowego,

Czachów (gm. Cedynia) - projekt: Czachów na sportowo,

Radostów (gm. Cedynia) - projekt: Radostów zawsze bawi sie razem,

Lisie Pole (gm. Chojna) - projekt: Spotkajmy się przy głazie,

Garnowo (gm. Chojna) - projekt: Utworzenie wielopokoleniowej strefy rekreacyjno-sportowej,

Zielin (gm. Mieszkowice) - projekt: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego lampą solarną,

Dolsko (gm. Moryń) - projekt: Stworzenie polany integracyjnej "Pana Samochodzika",

Strzeszów (gm. Trzcińsko-Zdrój) - projekt: Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w miejscowości Strzeszów

Rosnowo (gm. Trzcińsko-Zdrój) - projekt: Miejsce spotkań dla mieszkańców - zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej,

Widuchowa (gm. Widuchowa) - projekt: O dawnej Widuchowej w Parku Czcibora - montaż tablic edukacyjno-informacyjnych nawiązujących do historii naszej Małej Ojczyzny,

Drzenin (gm. Gryfino) - projekt: "Modernizacja boiska sportowego".


Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Sołectwa Widuchowa pn. O dawnej Widuchowej w Parku Czcibora - montaż tablic edukacyjno-informacyjnych nawiązujących do historii naszej Małej Ojczyzny.


Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Sołectwa Dolsko pn. Stworzenie polany integracyjnej "Pana Samochodzika".

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Sołectwa Zielin pn. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego lampą solarną.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Sołectwa Piaseczno pn. Zakup i montaż elementów na utworzenie placu zabaw.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Sołectwa Parnica pn. Budowa boiska sportowego.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Sołectwa Strzeszów pn. Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w miejscowości Strzeszów.

Rosnowo pn. Miejsce spotkań dla mieszkańców - zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Sołectwa Czachów pn. Czachów na sportowo.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Sołectwa Radostów pn. Radostów zawsze bawi sie razem.

Podpisanie umów o dofinansowanie projektu Sołectwa Lisie Pole pn. Spotkajmy sie przy głazie i projektu Sołectwa Garnowo pn. Utworzenie wielopokoleniowej strefy rekreacyjno-sportowej.