Z przyjemnością informuję, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie oceniło wniosek Gminy Moryń złożony w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Grant na zakup komputerów dla Zespołu Szkół

W ramach ww. grantu zostało zakupionych 20 laptopów za kwotę 59 980,00 zł, które zostaną przekazane do Zespołu Szkół w Moryniu i będą stanowiły wsparcie zdalnego nauczania w czasie epidemii koronowirusa, a po jej zakończeniu trafią do sali informatycznej.