Stowarzyszenie „Radość Dzieciom”, działający przy Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie  w ramach konkursu Fundacji Orlen "Moje Miejsce Na Ziemi" otrzymało grant w wysokości 7500 zł. Środki te pozwolą na zrealizowanie projektu "Bezpieczna Integracja". Do programu wpłynęło ponad 2100 wniosków, a wybrano tylko 276 projektów. To duże wyróżnienie dla dębnowskiego stowarzyszenia.

Prezes stowarzyszenia Arkadiusz Mikołajczyk 9 października br. podczas Gali Finałowej w Katowicach z rąk Prezesa PKN Orlen i Prezes Fundacji Orlen otrzymał Dyplom Uznania i środki dla nowej inicjatywy. - Projekt zakłada przeprowadzenie serii szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej dla osób wspierających działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Planowana liczba osób objętych szkoleniem to 70. Całkowity koszt projektu wynosi 9000 zł i zaplanowany jest na 2020r. – mówi Arkadiusz Mikołajczyk.
Fundacja Orlen przyznała granty dla 276 projektów na łączną kwotę 2 100 000,00 zł, w tym:
  • 100 projektów na kwotę 4 000,00 zł,
  • 86 projektów na kwotę 7 500,00 zł,
  • 59 projektów na kwotę 10 000,00 zł,
  • 31 projektów na kwotę 15 000,00 zł.
Program „Moje miejsce na Ziemi” to największy program grantowy PKN ORLEN dla społeczności lokalnych. Wnioski można było składać na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, promocją zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniem wykluczeniu, bezpieczeństwem, edukacją, zachowaniem dziedzictwa historycznego oraz kulturą i sztuką. O wsparcie wnioskować mogły organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury.
Gratulujemy członkom i wolontariuszom Stowarzyszenia „Radość Dzieciom”