Parę minut po północy 13 czerwca 2020 roku handel na przygranicznych targowiskach ruszył ponownie. Radość widać po obu stronach lady. Rano ruszają usługi.
Na zakupy goście zza Odry ruszyli pieszo, rowerami i samochodami. Polenmarkt Hohenwutzen w Osinowie Dolnym jak zwykle zapełnił się klientami.

Przez  przejście graniczne w Osinowie Dolnym przepływa ok. 13% całego ruchu granicznego z Niemcami. Każdy z odwiedzających Osinów Dolny gości z zachodniej granicy jednorazowo wydaje na zakup towarów i usług 437 zł. Średnio dziennie Osinów odwiedza  około 11 i pół tysiąca osób. Osinów Dolny to również miejsce pracy około 3000 ludzi.Już od około godziny 21:00 12 czerwca br. niemieccy turyści oczekiwali na otwarcie przejścia granicznego w Osinowie Dolnym. Wykazali się wielką cierpliwością, ponieważ przejście zostało otwarte dopiero o północy. Wśród oczekujących panowała świąteczna atmosfera, której towarzyszyła muzyka i zabawa. Po polskie stronie oczekiwali na ich przybycie m.in. gospodarz gminy i miasta Cedynia Adam Zarzycki i sołtys Osinowa Dolnego Andrzej Szwałek wraz z dużą rzeszą przybyłych mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.