Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie organizuje przekazywanie artykułów spożywczych mieszkańcom gminy Stare Czarnowo. Wsparcie udzielane będzie bezpłatnie w postaci artykułów spożywczych, które przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym.


W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie organizuje przekazywanie artykułów spożywczych mieszkańcom naszej gminy, którzy nie przekraczają miesięcznie kryterium dochodowego w kwocie:
- 1 268,00 złotych (netto) - na osobę samotną,
- 1 028,00 złotych (netto) - na osobę w rodzinie.

- Na pomoc liczyć mogą rodziny objęte pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie i spełniające kryteria dochodowe - wyjaśnia kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie Elżbieta Adrabińska.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Starym Czarnowie w godzinach od 7.30 do 15.30 lub poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem 91 312 41 41.

Żywność wydawana będzie na terenie gminy Stare Czarnowo. O terminach i miejscu odbioru GOPS w Starym Czarnowie będzie informował na bieżąco na stronie internetowej: www.gops.stareczarnowo.pl oraz telefonicznie.

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.