Place rekreacyjne, które nadzoruje Urząd Gminy Stare Czarnowo mają regulaminy użytkowania. Tablice pojawiły się w Binowie, Dębinie, Dobropolu Gryfińskim, Starym Czarnowie (przy orliku), Żelewie i w Żelisławcu. Teraz wiadomo jak we właściwy sposób korzystać z infrastruktury.

 

Place rekreacyjne lub wypoczynkowe to idealne miejsca na odpoczynek czy zabawę. Koniecznym stało się ustalenie zasad korzystania z nich.

- Mieszkańcy nieraz wnioskowali, żeby uporządkować sprawy związane z korzystaniem z terenów rekreacyjnych. Co na nich wolno a co jest zabronione. Efektem tego są czytelne i jasne regulaminy - przyznaje zastępca wójta gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk.

Co zatem zawiera treść regulaminu?

Na terenie placu rekreacyjnego zabrania się w szczególności:

  1. wprowadzania zwierząt,
  2. zaśmiecania terenu,
  3. zakłócania spokoju i porządku publicznego,
  4. palenia ognisk z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
  5. jazdy i parkowania pojazdów mechanicznych, w tym motorów, quadów i samochodów,
  6. niszczenia i uszkadzania urządzeń zabawowych, sportowych, elementów małej architektury oraz otaczającej roślinności.

Ponadto wprowadzenie regulaminu ma na celu przede wszystkim zaprowadzenie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom, szczególnie dzieciom i młodzieży.