Wojewoda zachodniopomorski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Do rozdysponowania w 2018 roku w województwie zachodniopomorskim jest kwota 44,5 mln zł.


Dofinansowanie otrzymają 22 wnioski dotyczące przebudowy, budowy lub remontu dróg gminnych o łącznej długości ponad 15,5 km oraz 10 wniosków związanych z przebudową dróg powiatowych o długości prawie 22 km.

Inwestycje związane z modernizacją gminnych dróg zgodnie z zakwalifikowanymi wnioskami przeprowadzone zostaną w:

- gminie Boleszkowice - przebudowa ul. Obodrytów w miejscowości Boleszkowice; koszt realizacji zadania wynosi 521 823,71 zł; wnioskowana kwota dofinansowania to 260 911,00 zł;
- gminie Krzęcin - przebudowa ulicy Ogrodowej stanowiącej drogę gminną nr 680013Z; koszt realizacji zadania wynosi 1 078 445,00 zł; wnioskowana kwota dofinansowania to 539 222,00 zł;
- gminie Mieszkowice - budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicy Bolesława Śmiałego w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań; koszt realizacji zadania wynosi 509 501,57 zł; wnioskowana kwota dofinansowania to 254 000,00 zł;
- gminie Cedynia - przebudowa drogi gminnej nr 435003Z - ul. Kolonia w Cedyni; koszt realizacji zadania wynosi 1 742 575,40 zł; wnioskowana kwota dofinansowania to 870 416,41 zł;
- gminie Stare Czarnowo - budowa drogi gminnej w Kołbaczu; koszt realizacji zadania wynosi 1 437 883,32 zł; wnioskowana kwota dofinansowania to 718 941,66 zł;
- gminie Choszczno - przebudowa drogi gminnej nr 665022Z na odcinku od km 0+047.15 do km 0+648.00 w m. Choszczno; koszt realizacji zadania wynosi 4 002 084,14 zł; wnioskowana kwota dofinansowania to 2 001 042,07 zł;
 
Jeżeli po przeprowadzeniu przetargów w programie zostaną oszczędności, to dofinansowanie mogą w przyszłym roku otrzymać również kolejne wnioski z listy.

W 2017 roku kwotą 44,5 mln zł z programu dofinansowano 36 projektów – 20 gminnych i 16 powiatowych, w tym 8 dzięki oszczędnościom.

Łącznie, w ciągu 2 lat z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wybudowano, przebudowano i wyremontowano w Zachodniopomorskiem 94 km dróg.