W ubiegły piątek w Gminie Krzęcin, odbyło się inauguracyjne szkolenie w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór, której głównym celem jest wspieranie obywateli w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia we współpracy z władzami lokalnymi. Inspiracją przystąpienia do akcji, jest wyraźnie odczuwalny przez mieszkańców brak przejrzystość działań krzęcińskiego magistratu.


Samorząd to nie tylko władze, lecz wszyscy mieszkańcy którzy mają prawo decydować o tym co się wokół nich dzieje. Od 2002 roku udział w akcji Masz Głos Masz Wybór wzięło ponad 1700 grup, organizacji i instytucji z ponad 850 gmin w całej Polsce. Organizatorami akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie: towarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenia Homo Faber, Fundacji Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenia Polites.

Celem piątkowego spotkania było przekazanie mieszkańcom Gminy Krzęcin wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Uczestniczący w spotkaniu dowiedzieli się co jest w gminie jawne i o co mogą pytać.

Szkolenie poprowadził Szymon Osowski - Prezes Sieci Obywatelskiej Watch Dog Polska - organizacji pozarządowej stojącej na straży prawa do informacji, postrzeganej nie tylko jako warunek dobrego państwa, ale przede wszystkim jako jedno z podstawowych praw człowieka, które chroni ludzką godność i bezpieczeństwo przed nadużyciem władzy.
Spotkanie było ogromną szansą na wsparcie idei samorządności, która jest przecież jednym z zadań własnych gminy. Niestety Wójt Gminy Krzęcin jak i przewodniczący Rady Gminy oraz radni z klubu „Razem dla Gminy” (klubu popierającego wójta, Bogdana Brzustowicza) z zaproszenia nie skorzystali.

- Dawno nie byłem na tak ciekawym spotkaniu. Kłopoty z dostępem do nagrań, pytania zadawane na sesji przez mieszkańców nie zawsze znajdują odpowiedź, odpowiedzi na wnioski to długie wywody, które kończą się puentą, że żadnej informacji nie można udostępnić. Radni, którzy są dociekliwi uważają, że przeszkadzają. A plakaty z informacją o naszym spotkaniu znikały, jak mówili mi organizatorzy – podsumował Szymon Osowski.

Mieszkańcy gminy już planują kolejne spotkanie, tym razem z władzami i osobami z urzędu, aby wspólnie zastanowić co należy zrobić, aby obywatele mieli poczucie, że są dobrze informowani.

- Super inicjatywa, w końcu wiem, jakie mam prawa w dostępie do informacji o działaniach władzy – komentuje Andrzej Łużny, mieszkaniec gminy Krzęcin. - Od kilku lat usiłuję dotrzeć do dokumentacji związanej z budową gminnej kanalizacji, wszystkie moje pytania są ignorowane, ale czas to zmienić – dodaje.

Tego samego zdania jest Sylwia Kotkowska-Rzepa - Prezes Fundacji Mała Ina.

- Kiedy dowiedziałam się o nieprawidłowościach w wydatkowaniu pieniędzy w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, wystąpiłam z prośbą o udzielenie szczegółowej informacji – mówi. - Niestety wójt stwierdził, że nie jest w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi na moje pytania, gdyż one powinny zgodnie z definicją dotyczyć faktów i istniejących dokumentów, a nie podejmowanych działań, które są jeszcze w toku i nie zakończyły się ustaleniami – komentuje.

Agnieszka Sajdak-Wasik