Gmina Trzcińsko-Zdrój pozyskała dofinansowanie w kwocie 65 tyś zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. W ramach tego grantu powstanie 12 publicznych hotspotów (wewnątrz i zewnątrz) z bezpłatnym dostępem do internetu o dużej przepustowości. Powstaną one w okolicach placu zabaw przy ul. Dworcowej, Urzędu Miejskiego, Hali Widowisko-Sportowej, TCK i Biblioteki, parku przy Al. Róż, Izbie Pamięci i Rynku. Oznacza to że każdy mieszkaniec będzie mógł przebywając w okolicy tych miejsc skorzystać z bezpłatnego dostępu do internetu poprzez sieć WIFI. Trwałość projektu przewidziano na 5 lat.