Prawie 18 ton żywności, 123 rodziny i blisko 350 osób - to tegoroczny bilans wdrażania w gminie Stare Czarnowo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. To jednak nie jedyne formy wsparcia dla potrzebujących. Działania będą kontynuowane także w 2019 roku.

Oprócz przekazywania artykułów spożywczych potrzebujący mogli skorzystać dodatkowo z warsztatów dietetycznych. Pomoc organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.

- Artykuły spożywcze mogą otrzymać mieszkańcy gminy, którzy nie przekraczają określonego miesięcznego kryterium dochodowego. Od stycznia 2018 roku kryterium to wynosi: 1 402 zł netto na osobę samotną i 1 056 zł netto na osobę w rodzinie - wyjaśnia kierownik GOPS  w Starym Czarnowie Elżbieta Adrabińska.

Od listopada 2017 roku paczki żywnościowe wydane są na miejscu w gminie. To efekt współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Szczecinie. O terminach i miejscu odbioru GOPS informuje na stronie internetowej: www.gops.stareczarnowo.pl oraz telefonicznie.

- Do kwietnia 2017 roku żywność wydawana była w siedzibie szczecińskiego PKPS przy ul. Robotniczej. W wyniku nawiązania współpracy od ponad roku odbywa się na terenie gminy. To ogromne udogodnienie dla naszych mieszkańców - przyznaje radna Rady Gminy Stare Czarnowo Bożena Froncala.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy mogą zgłaszać się do GOPS w godzinach od 7.15-15.15 lub kontaktować się telefonicznie pod numerem: 91 312 41 41.