Na koniec 2018 roku było nas 19 707, w tym 12 990 w mieście. To kolejny też rok z ujemnym przyrostem naturalnym. Oznacza to więcej zgonów, niż urodzeń. Przedstawiamy najważniejsze dane statystyczne za 2018 rok.

Na koniec 2018 roku miasto i gminę Dębno zamieszkiwało 19 707 osób. To o 216 osób mniej niż w 2017 roku. Miasto liczyło 12 990 mieszkańców, w porównaniu 13 137 w 2017 roku. Na wsi mieszkało 6 717 osób, to o 69 mniej niż w 2017 roku.

2018 roku Urząd Stanu Cywilnego w Dębnie zarejestrował: 339 aktów zgonów, 325 aktów urodzenia oraz 133 aktów małżeństwa. Wydano 4153 aktów stanu cywilnego (skrócone, zupełne, unijne). Ponadto z Sądów Okręgowych otrzymano 49 wyroków o rozwodzie oraz 3 wyroki o separacji małżeństwa. 2018 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego obchodziło 13 par, w tym 9 małżeństw świętowało 50 - lecie – Złote Gody, a 4 pary 60 – lecie – Diamentowe Gody.

Liczba zarejestrowanych urodzeń i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego obejmuje dane ze Szpitala w Dębnie Sp. z o.o., które dotyczą także gmin ościennych. Natomiast na koniec 2018 roku w gminie Dębno zanotowano 235 zgonów (o 10 więcej) i 163 urodzeń (o 15 mniej). To już szósty rok w gminie z ujemnym przyrostem naturalnym. Rodzice najczęściej chłopcom nadawali imiona: Antoni, Szymon, Wojciech, Bartosz, Aleksander, Filip, Jan, Wojciech. Najpopularniejsze imiona wśród dziewczynek to: Lena, Zofia, Hanna, Oliwia, Julia. Trafiły się też rzadsze imiona takie jak: Selena, Mia, Ron, czy Lukas.