Gmina Dębno buduje sieci wodociągowe i kanalizacyjne pod budownictwo jednorodzinne. Rozpoczęła się już inwestycja w rejonie ulicy Północnej. Powstanie także nowy odcinek sieci wodociągowej w Klepinie. Niebawem ruszy też budowa sieci w ulicy Wolności i w rejonie ulicy Hołdowniczej w Dębnie.

W Dębnie budowa domków jednorodzinnych przeżywa rozkwit, często jednak działki nie są uzbrojone. Gmina Dębno wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i buduje niezbędne sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Podpisano już umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Wolności w Dębnie. Inwestycję wykona firma M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o. z Gorzowa - za kwotę 253 112 zł.

Trwa już budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Północnej w Dębnie. Powstanie 224 mb wodociągu i 188 mb rurociągu kanalizacji sanitarnej oraz zamontowane zostaną 2 sztuki hydrantów nadziemnych i 9 sztuk studni betonowych. Zadanie będzie kosztować 205 tys. zł, a wykonawcą jest firma PRIM Tomasz Suterski ze Strzelec Krajeńskich. Taka sama firma rozpoczęła już pierwszy etap budowy sieci wodociągowej w miejscowości Klepin. Zamówienie obejmuje wykonanie 955,27 mb wodociągu oraz montaż 7 sztuk hydrantów nadziemnych. Do nowej sieci przyłączone zostaną 4 posesję. Inwestycja będzie kosztować 285 tys. zł.

Wyłoniono też wykonawcę na budowę sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Hołdowniczej w Dębnie. Zadanie zrealizuje firma CAT CONSTRUCTION Łukasz Lubaś z Barlinka za kwotę 417 585 zł. Zamówienie obejmuje wykonanie ok. 200 m odcinka sieci kanalizacji deszczowej, ok. 217 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz 208 m sieci wodociągowej.

Wszystkie zadania są finansowane ze środków budżetu gminy.