W dniu 15 kwietnia 2020 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Dębno otrzyma 1,2 mln zł na przebudowę ulicy Matejki w Dębnie. Inwestycja ruszy jeszcze w tym roku.

Inwestycja obejmie przebudowę ulicę Matejki na długości 215 m. W ciągu ulicy powstaną nowe chodniki oraz miejsca postojowe. W ramach zadania wykonane zostanie także odwodnienie drogi. Zaplanowano też montaż 10 lamp ulicznych.  

Niebawem Gmina Dębno otrzyma umowę o dofinansowanie i będzie można ogłosić postępowanie przetargowe na realizację projektu. Pozwoli to rozpocząć inwestycję jeszcze w tym roku. Całość zadania opiewa na kwotę 2 415 799 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 1 207 899 zł.

 Obecny stan ulicy Matejki jest bardzo zły, występują liczne nierówności oraz ubytki w jezdni i chodnikach. Istniejące odwodnienie, jak i oświetlenie z uwagi na wieloletnią eksploatację nie spełnia w pełni swoich zadań. Dzięki realizacji inwestycji poprawi się bezpieczeństwo kierowców i pieszych oraz dostępność do osiedla bloków mieszkalnych.

Ulica Matejki