W Krajniku Dolnym odbyły się ćwiczenia z zakresu pożarów wewnętrznych oraz kierowania ruchem drogowym w różnych sytuacjach.

Ćwiczenia miały miejsce dnia 11 listopada o godzinie 18.00 na terenie myjni LuxWash.
Proces kształcenia strażaków jest ważny zarówno ze strony teoretycznej jak i praktycznej. Dlatego też każdy ze strażaków miał okazje poćwiczyć sposoby i techniki gaszenia pożarów wewnętrznych, poruszania się w strefie zadymienia wraz z poszukiwaniami osób poszkodowanych i udzieleniu im pierwszej pomocy. Strażacy doskonalili, także techniki podawania prądów gaśniczych odpowiednich do zaistniałej sytuacji.