Sezon grzewczy w pełni, stan powietrza zarówno w małych jak i dużych miejscowościach pozostawia dużo do życzenia. Osoby „przyłapane” na spalaniu odpadów powinny liczyć się z surowymi sankcjami. Przypominamy, że spalanie odpadów jest wykroczeniem określonym w art. 191 Ustawy o odpadach, i zagrożone jest karą grzywny do 5 000 zł., gdy sprawa trafi do sądu. W przypadku wdrożenia postępowania mandatowego może być nałożony mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł. Natomiast udaremnianie lub utrudnianie kontroli jest przestępstwem z art. 225 Kodeksu Karnego i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. W takim przypadku postępowanie prowadzi policja lub prokuratura.

PAMIĘTAJ!

W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.
Nie truj siebie i swojego sąsiada!

W piecu domowym możesz spalać tylko:
•   węgiel, koks;
•   drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi;
•   odpady z kory.

Jeżeli jesteś świadkiem spalania odpadów, możesz zgłosić ten pod numerem telefonu tel. alarmowy 986.

zdjęcie:http://fundacjaarka.pl/